Rezoluția 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea discutată în cadrul unei ședințe!

18.12.2017 2.546
Pe 24 octombrie 2016 a avut loc prima ședință dintre Ministerul Apărării colaborare cu Institutul pentru Securitate Inclusivă (ISI) din Washington și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO), cu reprezentanții societății civile în contextul implimentării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității.