Rata de activitate a populației pe mediipentru persoane de 15 ani și peste, pe sexe (procente)

Rata de activitate a populației pe nivele de educațiepentru persoane de 15 ani și peste, pe sexe și medii (procente)

Rata șomajuluipentru persoane de 15 ani și peste, pe sexe și grupe de vârstă (procente)

Rata de inactivitate economică a populațieipentru persoane de 15 ani și peste, pe sexe și grupe de vârstă (procente)