Gradul de alfabetizare în anul :yearal persoanelor de 15-24 ani, pe sexe (procente)