Statistica de gen și importanța acesteia

Statistica de gen traversează orizontal domeniile tradiționale ale statisticii, cu scopul de a identifica, produce, disemina statistici care reflectă realitatea vieții femeilor și bărbaților și a impactului politicilor care abordează probleme de gen (conform definiției Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa/UNECE).

Pentru a face femeile și bărbații “vizibili” în statistici, datele sunt dezagregate (descompuse) pe sexe. Astfel de date permit înțelegerea rolului femeilor și bărbaților în societate, a activităților pe care le desfășoară, modalităților în care femeile și bărbații interacționează, diferențelor existente în accesul și folosirea resurselor, în potențialul și oportunitățile de care dispun.

Statisticile de gen arată cum este distribuită puterea și influența între femei și bărbați – prin pozițiile de conducere sau de execuție care le revin acestora în funcții publice, în business sau în activitatea civică. Nivelul de educație, starea de sănătate, remunerarea pentru munca efectuată vorbesc despre independența economică de care se bucură femeile și bărbații. Felul în care femeile și bărbații participă la munca casnică confirmă sau nu egalitatea în distribuția rolurilor în administrarea gospodăriilor și a sarcinilor de familie pentru care nu se plătește. Pentru a discuta despre integritatea fizică și confortul psihologic în viața de zi cu zi, apelăm la datele despre violența manifestată față de femei sau bărbați.

Datele statistice despre femei și bărbați, reflectând situația lor în toate domeniile vieții societății, reprezintă instrumentul de bază pentru analiza sistematică a relațiilor și diferențelor dintre femei și bărbați (analiza de gen).

Utilizarea acestor date de către instituțiile statului este critică pentru formularea politicilor publice, deoarece acestea afectează diferit femeile și bărbații. Prin urmare, ele trebuie planificate și elaborate ținând cont de diferențele de gen și chiar corectându-le pentru a satisface în mod echitabil interesele și nevoile femeilor și bărbaților.

Societatea civilă poate valorifica la maximum statisticile de gen pentru a-și exercita pe deplin rolul de promovare a intereselor cetățenești și de urmărire a progresului politicilor statului privind egalitatea de șanse și asigurarea drepturilor fundamentale ale femeilor și bărbaților.

Cadrul legal național care reglementează necesitatea producerii indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen include Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați aprobată în anul 2006 (art.22), Legea cu privire la asigurarea egalității din 2012, precum și un șir de strategii ale căror planuri de acțiuni menționează importanta colectării și dezagregării datelor pe sexe în toate sferele vieții social-economice.

Importanța datelor dezagregate pe sexe a fost confirmată și în contextul Agendei Globale de dezvoltare durabilă până în 2030, atât pentru monitorizarea progresului în atingerea obiectivului de asigurare a egalității de gen și abilitării femeilor și fetelor, cât și pentru evaluarea schimbărilor în domenii precum sărăcia, sănătatea, schimbările climatice, infrastructura, securitatea alimentară, ocuparea forței de muncă etc.

Calitatea statisticilor de gen produse de Biroul Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova este asigurată prin respectarea Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale (aprobate de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite in 1992 și de Comisia de Statistică/ ONU în 1994), precum și prin Legea cu privire la statistica oficială.

Un compartiment în Banca de date statistice a BNS este dedicat diseminării statisticilor de gen, care fac parte din Setul minim al indicatorilor de gen elaborat de către Comisia pentru Statistică a ONU.

Pentru a înțelege mai bine cum se lucrează cu date dezagregate pe sexe, recomandăm Ghidul utilizatorului statisticilor de gen, produs de Biroul Național de Statistică.