Despre aplicație

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Studierea egalității de gen este importantă, aceasta fiind deseori sursă și criteriu de vulnerabilitate, neechitate sau marginalizare.

GenderPulse se bazează pe datele oferite de Biroul Național de Statistică, care publică cu regularitate pe pagina sa oficială informații sensibile la gen, în particular în Banca de date statistice StatBank. StatBank conține un compartiment aparte pe Statistica gender, cu un set amplu de tabele cu date, din diferite domenii, utile din punct de vedere al analizei fenomenului egalității de gen.

Avantajul de bază al acestei platforme este faptul că e menținută de specialiști statisticieni care țin cont de standardele de asigurare a calității datelor.

Aplicația GenderPulse este destinată tuturor celor interesați de problematica de gen: reprezentanților administrației publice centrale şi locale, implicați în luarea de decizii în domeniul politic şi economic, precum şi organizațiilor neguvernamentale, reprezentanților mediului academic, mass-media, care monitorizează şi analizează situația egalității de șanse, dar și publicului larg.

Soluția informatică prezintă într-o manieră ușor de înțeles datele statistice sensibile la dimensiunea de gen și subiectele conexe ale acestor date, care sunt colectate și produse de diferite instituții de stat și sunt păstrate centralizat de Biroul Național de Statistică. Scopul final al GenderPulse este de a spori nivelul de înțelegere a indicatorilor statistici, prin exemple de interpretare a semnificației acestora și vizualizarea grafică a datelor pe care le exprimă.

Această aplicație web aduce valoare adăugată instrumentelor și sistemelor informaționale existente, utilizându-le fie în calitate de surse de informații, fie în calitate de soluții de transfer a statisticilor.

GenderPulse se bazează pe soluții de automatizare a transferului de date, de găzduire a datelor pe platforme guvernamentale deschise și închise, de utilizare a tehnologiilor open source și a principiilor open data, ceea ce asigură o durabilitate înaltă și un potențial de dezvoltare a altor aplicații web în baza sistemelor existente sau de adaptare pentru platforme noi, de exemplu cele mobile.

GenderPulse este o aplicație demnă de atenție la nivel internațional, din punct de vedere tehnologic și al utilității.

Avantajele GenderPulse:

 • User friendly – interfața intuitivă a aplicației web și conținutul acesteia include ilustrații și pictograme specifice subiectelor vizualizate, ceea ce permite asimilarea datelor statistice de către utilizatori, fără ca aceștia să aibă cunoștințe avansate în domeniu;
 • Infografică interactivă – vizualizarea datelor era asociată tradițional cu produsele tipărite însă, odată cu dezvoltarea tehnologiilor web, au fost explorate noi dimensiuni de prezentare a informațiilor, în care utilizatorii au un rol activ, de acțiunile și interesele lor depinzând datele care sunt prezentate. În GenderPulse utilizatorii au libertatea de a alege parametrii de afișare a informației. În același timp, specialiștii statisticieni și designerii au scos în evidență unii parametri prin elemente grafice și concluzii;
 • Principii „Open data” și de calitate a datelor – la dezvoltarea aplicației s-a ținut cont de cerințele care asigură viabilitatea acesteia în timp: prezența datelor dezagregate pe diferite criterii (sexe, vârste, regiune, etc.), disponibilitatea lor în format deschis, actualitatea și regularitatea înnoirii datelor, păstrarea adresei publicării datelor, respectarea structurii, potențialul de automatizare;
 • Durabilitate – existența aplicației în timp este asigurată prin tehnologiile folosite la creare, alt element fiind găzduirea acesteia în infrastructura Cloud creată pentru proiectele de stat, dar și prin instituționalizarea aplicației de către Biroul Național de Statistică – autoritatea care se ocupă cu producerea informației statistice de calitate și credibilitate înaltă;
 • Inovație în design și development – elaborarea graficii vectoriale în format SVG asigură calitatea excepțională la afișarea imaginilor fără pierdere a calității. Limbajele de programare și tehnologiile incluse permit afișarea similară a infograficelor pe diferite computere și în diferite browsere;
 • Capacitate de reutilizare – accentul pe automatizarea transferului de date din StatBank în GenderPulse permite afișarea datelor noi fără intervenția operatorilor sau a programatorilor (preluarea prin API-uri StatBank și dategov.md). Aplicația efectuează afișarea automată a concluziilor după modificarea datelor care pot fi preluate împreună cu imagini de calitate înaltă de specialiști din diverse domenii.

Tehnologiile

Statistica care vine
din toată Moldova

Biroul Național de Statistică care o colectează centralizat și o validează

Experții statisticieni care interpretează cifrele în concluzii

01.
02.
03.
04.
05.

Statbank care găzduiește, publică și vizualizează statistici și le transmite pe Date.gov.md

Date.gov.md - soluția care păstrează datele în formă deschisă și libera

Gender Pulse - aplicația care vizualizează statisticile in formă de infografică interactivă

În spatele aplicației care a fost creată să fie folosită cât mai intuitiv, stau o serie de elemente tehnologice care au făcut posibilă implementarea acestui proiect ca fuziune dintre date, design și programare:

 • Limbaje de programare/ scripting/ markup: PHP, JavaScript, HTML, CSS;
 • Framework-uri: Laravel 5.2;
 • Biblioteci: Javascript (jQuery, Selectize, D3.js, Bootstrap, summernote), CSS (Bootstrap), Node.js (gulp), PHP (guzzle, snappy);
 • Moduri de animare/ afișare: tranziții D3.js, animații jQuery, animații CSS3;
 • Backend API: PC-Axis, CKAN;
 • Serverside soft: Apache, MariaDB, PHP 7, wkhtmltoimage.

Partenerii

Biroul Național de Statistică

Suport în definirea și dezvoltarea aplicației GenderPulse și menținerea acestuia, inclusiv asigurarea cu regularitate cu date statistice dezagregate calitative.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Managementul activităților de definire și elaborare a aplicației GenderPulse, inclusiv coordonarea echipei de dezvoltatori și cooperarea cu specialiștii Biroului Național de Statistică.

Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor

Participare la definirea și elaborarea aplicației GenderPulse, inclusiv oferirea suportului conceptual pe problematica egalității de gen.

Organizația Națiunilor Unite

Oferirea suportului în comunicarea și promovarea aplicației GenderPulse.

Centrul de Guvernare Electronică

Oferirea suportului tehnic pentru găzduirea aplicației GenderPulse în infrastructura Cloud.

Guvernul Suediei

Oferirea suportului financiar la realizarea programului de țară a UN Women în Moldova.

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Oferirea suportului tehnic pentru utilizarea datelor dezagregate pe gen la elaborarea politicilor și bugetelor pentru dezvoltare.

Echipa de implementare

Ala Negruța
Statisticiană, expertă in
statisticile de gen, Biroul
Național de Statistică
Elaborarea concepției,
setului de indicatori și
concluziilor
Nadejda Cojocari
Statisticiană, specialistă în
statisticile de gen, Biroul
Național de Statistică
Elaborarea conținutului
informațional și a
concluziilor, verificarea
integrării datelor
Eugen Crețu
Designer
Crearea identității vizuale a
proiectului și elaborarea
designului infograficelor
Gorincioi Ghenadie
Programator back-end
Proiectare arhitectură,
integrare API-uri
Constantin Harea
Programator front-end
Programare web și vizualizări
interactive
Geo Lupașcu
Coordonator lucrări tehnice
Elaborarea concepției
tehnice și monitorizarea
realizării
Aurelia Spătaru
Manager de proiect, PNUD
Organizarea și coordonarea
activităților,
monitorizarea calității și
termenilor de executare,
elaborarea concepției
Lilia Racu
Specialistă în banca de date,
Biroul Național de Statistică
Menținerea și actualizarea
datelor sursă
Maria Onea
Administratoare de sistem,
Biroul Național de Statistică
Parametrizarea și
menținerea resurselor
de server
Livia Țurcanu
Consultant platforme și
produse
Centrul de Guvernare
Electronică
Corneliu Eftodi
Specialist programe, UN
Women
Suport conceptual
Lucreția Ciurea
Specialistă în monitorizare și
evaluare, UN Women
Suport conceptual

Drepturile de autor

Preluarea, utilizarea și distribuirea vizualizărilor de pe această platformă este autorizată doar cu condiția indicării clare și exacte a sursei acestora și anume “Sursa: www.genderpulse.md în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova.”

Această platformă a fost elaborată de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), în cadrul Proiectului comun ONU “Consolidarea sistemului statistic național”.

Contacte