Incidența HIV/SIDApe sexe și grupe de vârstă (cazuri noi la 100 mii locuitori)