Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței fizice sau sexuale din partea soțului/ parteneruluiîn ultimele 12 luni sau pe parcursul vieții (procente)

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței fizice sau sexuale din partea altor persoane decât soțul/ partenerulîn ultimele 12 luni sau pe parcursul vieții (procente)

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței economice din partea soțului/ parteneruluipe parcursul vieții (procente)

Ponderea femeilor de 15-49 ani care au suferit în urma violenței psihologice din partea soțului/ parteneruluipe parcursul vieții (procente)