Ponderea femeilor și bărbaților în personalul didacticpe nivele de învățământ (procente)

Ponderea femeilor și bărbaților rectori în universități/instituții de învățământ superior