Rezoluția 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea discutată în cadrul unei ședințe!

18.12.2017 2.546

Astăzi, 24 octombrie 2016 a avut loc prima ședință dintre Ministerul Apărării în colaborare cu Institutul pentru Securitate Inclusivă (ISI) din Washington și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO), cu reprezentanții societății civile în contextul implimentării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității.

Scopul ședinței a fost identificarea priorităților necesare dezvoltării Planului Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, precum și discuții privind implicarea prezentă și ulterioară a fiecărei instituții/organizații în impelementarea prevederilor Rezoluției 1325.

Participanții au discutat în cadrul ședinței despre integrarea perspectivei gender în sectorul de securitate, creșterea reprezentativității femeilor și susținerea acestora prin educație, formare și mecanisme de monitorizare și evaluare adecvate.

Reamintim, printre obiectivele strategice a Platformei pentru Egalitate de Gen pentru anii 2016-2018 se regăsește promovarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare în contextul standardelor internaționale.

În 2000, Consiliul de Securitate al ONU, adoptând Rezoluția 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea, a stabilit printr-un document oficial că războiul are impact în mod direct asupra femeilor și respectiv contribuția lor la rezolvarea conflictelor și realizarea unei păci stabile este importantă. Repere legislative naționale privind asigurarea egalității de gen în RM (proiect Strategia pentru asigurarea egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2016-2020), apartenența RM la organizații internaționale precum ONU și colaborarea cu NATO și UE evidențiază necesitatea implementării Rezoluției 1325. Totodată, informăm că implementarea Rezoluției 1325 se regăsește în: Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, precum și, în cadrul IPAP Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016 (Capitolul I, paragraful 1.8 Cooperarea cu alte organizații internaționale, în special cu ONU) se menționează că Moldova va întreprinde acțiuni în vederea implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității și va coopera cu Alianța Nord-Atlantică pentru a implementa politica NATO în acest domeniu.

Acest proiect are ca scop să asiste sectorul guvernamental și asociativ în vederea creării unei strategii interinstituționale naționale, care va implementa Rezoluția 1325.

Proiectul este divizat în 4 etape si va fi implementat pe parcursul a 2 ani.

Sursa: Egalitatedegen.md