Numărul populației cu reședință obișnuităpe sexe și grupe de vârstă (mii persoane, la începutul anului)

Numărul populației stabile în profil teritorialpe sexe, raioane și regiuni (mii persoane, la începutul anului)

Raportul dintre bărbați și femeipe grupe de vârstă (bărbați la 100 femei)

Raportul dintre bărbați și femei în profil teritorial (populație stabilă)pe raioane și regiuni (bărbați la 100 femei)