Gradul de alfabetizare în anul :yearal persoanelor de 15-24 ani, pe sexe (procente)

Structura populației după nivelul de educațiepentru persoanele de 25-64 ani, pe sexe (procente)