Rata de cuprindere pe nivele de învățământpe sexe și ani de studii (procente)

Rata de cuprindere în învățământul primar și gimnazialpe sexe și ani de studii (procente)

Rata de cuprindere în învățământul secundar și terțiarpe sexe și ani de studii (procente)

Indicele parității de genpe nivele de învățământ și ani de studii