Cum arată portretul statistic al femeilor și bărbaților din Moldova?

06.03.2018 1.972

                                                                         

Portretul statistic descrie situația femeilor comparativ cu cea a bărbaților în toate domeniile vieții social-economice: demografie, educație, piața forței de muncă, protecție socială. Iată cîteva constatări interesante:

Femeile predomină în numărul populaţiei și au speranța de viață mai mare decât a bărbaţilor. La fel, femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii.

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 25,6 ani, iar la bărbaţi de 28,3 ani. Cei mai mulţi bărbaţi care s-au căsătorit în 2016, aparţin grupei de vârstă 25-29 ani (39,3%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (38,4%). Căsătoriile la vârsta de până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 11,3% din numărul căsătoriilor înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 3,8%, în mediul urban. Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2016, cele încheiate de persoane celibatare au reprezentat 82,1% pentru bărbaţi şi 83,0% pentru femei. Totodată, bărbaţii mai des se recăsătoresc după divorţ decât femeile, ponderea celor recăsătoriţi fiind de 17,0% la bărbaţi şi 15,6% la femei. Însă, ponderea femeilor văduve recăsătorite în total persoane văduve este mai înaltă faţă de bărbaţi.

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât bărbații

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât al bărbaţilor: 27,2% din ele au studii superioare şi 16,9% medii de specialitate, în timp ce printre bărbați acești indicatori constituie, respectiv, 21,5% şi 9,9%. Ponderea femeilor în numărul persoanelor ocupate cu studii superioare este mult mai mare decât cea a bărbaților (56,2% faţă de 43,8% ). Diferența este și mai mare în cazul persoanelor ocupate cu studii medii de specialitate (63,4% femei şi 36,6% bărbați).

Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor

Distribuția după sectoare economice, relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii (59,0% femei şi 41,0% respectiv bărbaţii). Femeile mai puţin se regăsesc în sectorul agricol (45,4%), industrie (46,4%) şi construcţii (8,2%), dar predomină în aşa activităţi economice, precum comerţ (57,2%), hoteluri şi restaurante (68,2%), învăţământ (79,9%), ocrotirea sănătăţii (81,4%).

Femeile într-o măsură mai mare preferă activităţi salariate şi locuri de muncă formale

Peste 67% din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de salariat3. La bărbaţi acest indicator constituie 58,9%. În rândul non-salariaţilor bărbaţii predomină în categoria lucrătorilor pe cont propriu (59,6%), iar femeile - printre lucrătorii familiali neremuneraţi (76,6%). Ponderea ocupării informale în rândul femeilor constituie 32,7%, iar în rândul bărbaţilor – 40,0%.

Femeile câștigă în medie cu 14% mai puțin ca bărbații

Femeile câștigă în medie cu 14,5% mai puțin fată de bărbați (85,5% din salariul mediu al bărbaţilor). Exprimată în valoare numerică, discrepanța constituie în medie circa 783 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4631,4 lei și pentru bărbați – 5414,4 lei.

Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari

Din total pensionari aflaţi la evidenţa organelor de asigurări sociale în anul 2017, circa două treimi sunt femei. În funcţie de categoria pensionarilor, ponderea femeilor variază de la 81,5% în cazul beneficiarilor de pensii de urmaş, 70,6% - pensionari pentru limită de vârstă, până la 50,5% pentru beneficiarii de pensii de dizabilitate. Circa 86 mii femei şi 94 mii bărbaţi beneficiază fie de pensie sau alocaţie socială de dizabilitate de la organele de asigurări sociale. Fiecare al doilea pensionar de dizabilitate este femeie. Bărbaţii preponderent beneficiază de pensii pentru dizabilitate severă şi medie, iar femeile pentru dizabilitate accentuată. Un bărbat beneficiar de pensie de dizabilitate severă cel mai frecvent este în vârstă de 55-64 ani, iar o femeie este în vârstă de 65 ani şi peste.

Femeile beneficiază de pensii pentru limită de vârstă mai mici decât bărbaţii

Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă pentru bărbaţii din sectorul non-agricol constituie 1973,5 lei, comparativ cu 1452,7 lei în cazul femeilor. Totodată, mărimea medie a pensiei pentru angajaţii sectorului agricol este de 1256,1 lei pentru bărbaţi, comparativ cu 1184,9 lei la femei. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă a femeilor din sectorul agricol acoperă doar 76,0% din valoarea minimului de existenţă pentru pensionari, comparativ cu 80,0% în cazul bărbaţilor. În sectorul non-agricol, mărimea medie a pensiei la bărbaţi depăşeşte valoarea minimului de existenţă cu 26,0%, în timp ce la femei acoperă doar 93,0%.

Femeile sunt antrenate în activităţi aducătoare de venit într-o măsură mai mică ca bărbaţii

Femeile în vârstă de 18 ani şi peste sunt mai dependente de plăţile sociale comparativ cu bărbaţii: practic fiecare a treia femeie (39,3%) are drept sursă de venit pensiile, comparativ cu practic fiecare al patrulea bărbat (28,3%). Totodată, pentru 56,0% din bărbaţii din această categorie de vârstă, sursa principală de venit este activitatea agricolă şi cea salarială, comparativ cu 41,0% în cazul femeilor.

Bărbații sunt mai optimiști în aprecierea nivelului de trai al gospodăriei comparativ cu femeile

Gospodăriile conduse de bărbați sunt mai optimiste față de nivelul de trai al gospodăriei. Unul din factorii care influențează percepţia nivelului de trai de către populaţie este capacitatea financiară a gospodăriei. Constatăm că, gospodăriile conduse de bărbați, pot să-și permită cheltuieli neprevăzute în sumă de 5000 lei, într-o proporţie mai mare decât cele conduse de femei (14,1% comparativ cu 9,1%).

Pentru mai multe detalii accesați pagina oficială: https://goo.gl/BhjiPY