Cît de diferiți suntem? Femeile și bărbații Moldovei în cifre

07.03.2019 2.239

Femeile predomină în numărul populaţiei

Populația feminină predomină în rîndul populației, la 100 femei revenind 93 bărbați. Raportul diferă semnificativ în funcție de anumite grupe de vîrstă. Bărbații predomină în grupele de vîrstă 0-14 ani și 15-34 ani, raportul fiind de 106 bărbați la 100 femei și respectiv 104 bărbați la 100 femei. Diferențele sunt mai accentuate în cazul populației de 35-64 ani și 65 ani și peste, la 100 femei revenind 90 bărbați și respectiv 62 bărbați.

Speranţa de viaţă la femei este mai mare decât a bărbaţilor

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 8,0 ani, speranţa de viaţă la naştere fiind de 77,0 ani pentru femei şi 69,4 ani în cazul bărbaţilor. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă aptă de muncă. Rata mortalităţii pe medii de reşedinţă determină anumite diferenţe şi în durata medie a vieţii locuitorilor din mediul urban şi rural. Astfel, bărbaţii din mediul urban trăiesc în medie mai mult cu 4,4 ani comparativ cu cei din mediul rural, iar în cazul femeilor acest decalaj este de 3,8 ani.

 

Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 25,7 ani, iar la bărbaţi de 28,5 ani. Cei mai mulţi bărbaţi care s-au căsătorit în anul 2017, aparţin grupei de vârstă 25-29 ani (39,0%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (38,1%). Căsătoriile la vârsta de până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 9,6% din numărul căsătoriilor înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 3,8%, în mediul urban.

Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2017, cele încheiate de persoane celibatare au reprezentat 82% atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. Totodată, bărbaţii mai des se recăsătoresc după divorţ decât femeile, ponderea celor recăsătoriţi fiind de 17,4% la bărbaţi şi 16,7% la femei. Însă, ponderea femeilor văduve recăsătorite în total persoane văduve este mai mare faţă de cea a bărbaţilor.

 

Femeile au un nivel de instruire mai mare decât al bărbaţilor

Femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai mare comparativ cu cel al bărbaţilor. Cel mai mare decalaj este înregistrat pentru nivelul superior, 23,4% din femei au atins acest nivel comparativ cu 18,0% din bărbaţi. Şi femeile şi bărbaţii în structura totală a populaţiei au cele mai mari ponderi pentru nivelul de instruire mediu, 60,2% din bărbaţi faţă de 55,5% femei. Un nivel scăzut de instruire au 21,8% din bărbaţi faţă de 21,0% din femei.

Bărbaţii părăsesc sistemul educaţional mai devreme comparativ cu femeile, în favoarea intrării pe piaţa forţei de muncă. Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional pentru persoanele în vârstă de 18-24 ani constituie 21,0% la bărbaţi faţă de 17,6% în cazul femeilor. Totodată, gradul de implicare în programe de educaţie permanentă atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor este foarte redus (0,9% - bărbați și 0,8% -femei).

                                           

 

Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor

Ponderea femeilor în populaţia ocupată este, practic, egală cu cea a bărbaţilor şi se menţine pe parcursul ultimilor ani la acelaşi nivel (50,5% bărbaţi şi 49,5% femei). Totuşi, rata de ocupare în rândul femeilor înregistrează valori mai inferioare (38,1%) în comparaţie cu bărbaţii (43,1%).

Rata de ocupare a femeilor depinde de mai mulţi factori, inclusiv dacă au sau nu copii cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, pentru femeile în vârstă de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil (de 16 ani și mai puțin) rata de ocupare este de 49,2%, în timp ce pentru femeile fără copii rata de ocupare atinge valoarea de 54,1%.

 

Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor

Distribuția după sectoare economice, relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii (57,8% femei respectiv 42,2% bărbaţi). Femeile mai puţin se regăsesc în sectorul agricol (42,9%), industrie (48,5%) şi construcţii (8,7%), dar predomină în aşa activităţi economice, precum comerţ (54,9%), hoteluri şi restaurante (71,4%), învăţământ (81,9%), sănătate și asistență socială (79,1%).

 

Femeile într-o măsură mai mare preferă activităţi salariate şi locuri de muncă formale

Peste 69,7% din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de salariat. La bărbaţi acest indicator constituie 60,7%. În rândul non-salariaţilor bărbaţii predomină în categoria lucrătorilor pe cont propriu (60,5%), iar femeile - printre lucrătorii familiali neremuneraţi (72,5%). Ponderea ocupării informale în rândul femeilor constituie 30,4%, iar în rândul bărbaţilor – 38,9%.

 

Femeile câștigă în medie cu 13% mai puțin ca bărbații

Femeile câștigă în medie cu 13,5% mai puțin fată de bărbați (86,5% din salariul mediu al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța constituie în medie circa 813 lei. Astfel, salariul mediu în anul 2017 a constituit pentru femei 5204 lei și pentru bărbați – 6017 lei.

 

Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor femeilor și bărbaților sunt în activități financiare, informații și comunicații, industrie

Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaților în majoritatea activităților economice, discrepanța fiind de la 0,2% în învățământ până la 39,2% în activități financiare și de asigurări. Disparități salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate și în așa activități, precum informații și comunicații (35,4%), industrie (19,7%), artă, activități de recreere și de agrement (19%), sănătate și asistență socială (15,8%), activități profesionale, științifice și tehnice (15,6%), agricultură, silvicultură și pescuit (11,3%).

 

Majoritatea funcţiilor de luare a deciziilor aparţin bărbaţilor, femeile continuând să fie subreprezentate în procesul de luare a deciziilor

Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 21,8% la începutul anului 2018 (din 101 deputaţi 22 erau femei), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 30,5%, media globală fiind de 24,0%.

 

Femeile sunt subreprezentate şi în organele de justiţie şi poliție

Ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor în anul 2017 a constituit 47,4%. În acelaşi timp, ponderea femeilor în numărul total al poliţiştilor, inclusiv din protecţia civilă şi grăniceri, a fost de 18,8%.

 

Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari

Din total pensionari în anul 2018, 64,5% sunt femei. În funcţie de categoria pensionarilor, ponderea femeilor variază de la 81,2% în cazul beneficiarilor de pensii de urmaş, 70,6% - pensionari pentru limită de vârstă, până la 50,7% pentru beneficiarii de pensii de dizabilitate și 10,7% în cazul angajaților organelor de forță.

Circa 85 mii femei şi 90 mii bărbaţi beneficiază de pensie sau alocaţie socială de dizabilitate de la organele de asigurări sociale. Fiecare al doilea pensionar de dizabilitate este femeie. Bărbaţii preponderent beneficiază de pensii pentru dizabilitate severă şi medie, iar femeile pentru dizabilitate accentuată. 

 

Pentru mai multe detalii: https://goo.gl/sJiaSr