Obiectivele de Dezvoltare Durabilă & Eu. De ce ODD-urile contează pentru mine?

17.06.2019 1.701

                                                                         

Publicația digitală "SDGs & me" a fost creată de Eurostat și  are ca scop să ajute toți cetățenii interesați să exploreze Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în contextul UE. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, inclusiv Obiectivul 5 privind egalitatea de gen, sunt prezentate inovativ utilizînd instrumente de vizualizare ușor de înțeles pentru un sub-set selectat al celor 100 de indicatori ODD ai UE. 

Comisia Europeană s-a angajat să monitorizeze progresul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în contextul UE. Eurostat a elaborat un cadru de referință în acest scop în strânsă cooperare cu alte servicii ale Comisiei și cu organizațiile statelor membre din cadrul Sistemului Statistic European (ESS).                       

Pentru aceasta, au fost selectați 100 de indicatori care sunt distribuiți în mod uniform în cadrul celor 17 obiective și țin cont de relevanța lor politică din perspectiva UE, disponibilitatea, acoperirea la nivel de țări, actualitatea și calitatea datelor. Acestea sunt selectate pentru a reflecta obiectivele și ambițiile generale ale ODD. 42 indicatori sunt "multifuncționali", adică sunt folosiți pentru a monitoriza mai mult de un obiectiv. Din cei 100 de indicatori ODD ai UE, 55 sunt în prezent aliniați la indicatorii ONU.

Publicația  nu prezintă toți cei 100 indicatori din cadrul indicatorilor de referință ai UE. Pentru fiecare obiectiv, au fost selectați 2-4 indicatori pe baza relevanței acestora pentru cetățeni.

                                                                                          

Pentru mai multe detalii accesați și explorați publicația aici: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/