Femeile lumii 2020. Tendințe și statistici

27.10.2020 1.357

 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, în perioada 19-21 octombrie s-a desfășurat Forumul Mondial al Datelor (UN World Data Forum), care reunește experți în date și statistici, precum și utilizatori din guverne, societatea civilă, sectorul privat, donatori și agenții internaționale și regionale, comunitatea geospațială, mass-media, mediul academic și alte organisme. Experții și utilizatorii de date se adună pentru a stimula inovarea datelor, pentru a mobiliza sprijinul politic și financiar la nivel înalt pentru date și pentru a construi o cale către date mai bune pentru dezvoltare durabilă.

În cadrul forumului, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și Platformei de Acțiune, a fost dedicată o sesiune: Evaluării progresului privind egalitatea de gen utilizând abordări inovatoare. Sesiunea a fost focusată pe lansarea portalului Femeile Lumii 2020: Tendințe și Statistici (World’s Women 2020: Trends and Statistics). De la adoptarea Platformei de Acțiune, periodic, la intervale de 5 ani se elaborează un raport de evidențiere a progreselor făcute la capitolul egalitate de gen, ultimul raport de asemenea făcând bilanțul progreselor înregistrate în promovarea drepturilor femeilor, împuternicirea femeilor și fetelor și asigurarea egalității de gen la nivel global.

Platforma_Femeile_lumii_1.png

Platforma include o colecție de 100 de POVEȘTI (100 STORIES) care oferă evaluări actualizate ale progresului în direcția egalității de gen în următoarele 6 domenii critice, inclusiv, în fiecare domeniu, impactul COVID-19 asupra femeilor:

 1. Populație și familii
 2. Sănătate
 3. Educație
 4. Abilitarea economică și deținerea de active
 5. Puterea și luarea deciziilor
 6. Violența împotriva femeilor și a fetelor.
Platforma_Femeile_lumii_2.png

Totodată, sunt disponibile și 168 seturi de date în format deschis care conțin o multitudine de indicatori disponibili în toate țările lumii.

Portalul a fost pregătit de Direcția de Statistică a Organizației Națiunilor Unite (UNSD), Departamentul de Afaceri Economice și Sociale (DESA) și este rezultatul efortului colectiv al unei game largi de contribuitori din întreaga lume.

Biroul Național de Statistică este unul din cele 14 oficii de statistică care și-au adus contribuția la elaborarea acestui produs. Tematica abordată în Povestea Republicii Moldova se referă la Protecția socială și pensiile pentru limită de vârstă abordate din perspectiva egalității de gen.

Din perspectiva drepturilor omului, sistemul de protecție socială trebuie să contribuie la asigurarea unui nivel de viață adecvat, precum și să ofere servicii, bunuri necesare, pentru a trăi cu demnitate, în autonomie, tratament nediscriminatoriu și oportunități egale pentru toți membrii societății, reducând riscul sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv oferind posibilitatea femeilor și bărbaților de a se bucura de egalitate de gen. Având în vedere că nu toate persoanele în vârstă sunt capabile să își suplimenteze veniturile odată ajunși la pensie, protecția socială devine pentru ei principalul mijloc de asigurare a securității economice, ajutând la satisfacerea nevoilor esențiale, iar legătura slabă dintre veniturile din perioada activă și cele din perioada post-pensionare expune vârstnicii la un nivel mai mare de sărăcie și excluziune socială.

Iată câteva constatări de bază din cadrul poveștii Republicii Moldova:

 • În Republica Moldova, femeile trăiesc mai mult decât bărbații (cu 8,8 ani mai mult în 2018), adesea în singurătate, lipsuri financiare și insecuritate.
 • În 2018, proporția femeilor în numărul total al populației care primesc pensie de orice tip și care primesc o pensie pentru limită de vârstă a reprezentat 64,5%, respectiv 70,6%.
 • În 2018, ratele de înlocuire a pensiilor pentru limită de vârstă pentru femei (26,2%) și bărbați (28,6%) au fost mai mici decât nivelul minim cerut de Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind securitatea socială (standarde minime) (Convenția nr. 102) ( cel puțin 40%). Decalajul de gen în rata de înlocuire a pensiilor pentru limită de vârstă a fost mai pronunțat în rândul femeilor și bărbaților cu vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani (2,6 puncte procentuale) și cel mai mare în raioanele din partea de sud a țării.
 • Persoanele în vârstă de 75 de ani și peste se bazează semnificativ pe pensii ca sursă principală de venit (96,6% pentru femei și 97,6% pentru bărbați) decât vârstnicii „mai tineri”, cu vârsta cuprinsă între 60 și 65 de ani (79,8% pentru femei și 46,9% pentru bărbați).
 • În 2018, femeile au reprezentat aproximativ jumătate (50,3%) dintre pensionarii cu dizabilități care primesc pensii de dizabilitate și puțin mai mult de jumătate (52,7%) dintre cei care primesc pensii cu cuantum minim de dizabilitate. Bărbații au reprezentat 73% în numărul pensionarilor care primesc pensie cu cuantum minim de dizabilitate severă.
 • Îmbătrânirea rapidă a populației Moldovei și ratele ridicate ale migrației în rândul populației în vârstă de muncă pun presiune asupra sistemului de pensii. În 2017, ratele de emigrare au atins cel mai înalt nivel de 121 la 1.000 bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani și de 87 la 1.000 femei cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani.

Întreaga poveste o puteți vizualiza mai jos: