Numărul populației stabilepe sexe, medii și grupe de vârstă (mii persoane, la începutul anului)

Numărul populației stabile în profil teritorialpe sexe, raioane și regiuni (mii persoane, la începutul anului)

Raportul dintre bărbați și femeipe grupe de vârstă (bărbați la 100 femei, la începutul anului)

Raportul dintre bărbați și femei în profil teritorialpe raioane și regiuni (bărbați la 100 femei, la începutul anului)