Moldova face un pas istoric în promovarea egalității de gen în politică

18.12.2017 1.263

Noua lege prevede ca cel puțin 40 la sută din membrii Guvernului să fie femei, aceeași cotă fiind obligatorie și pentru listele de candidați ale formațiunilor politice la alegeri; oferă bărbaților 14 zile de concediu de paternitate plătit, interzice publicitatea sexistă, dar și limbajul sexist* în presă.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în premieră, introducerea cotei de gen de reprezentare minimă de 40 la sută a ambelor sexe pe listele de candidați ale partidelor politice și la formarea Guvernului.

Votată la 14 aprilie 2016, Legea nr. 71 modifică 15 legi naționale, inclusiv Codul Electoral, Legea cu privire la Guvern și Codul Muncii al Republicii Moldova. Modificările-cheie sunt:

  • Introducerea a 14 zile calendaristice de concediu de paternitate plătit;
  • Interzicerea limbajului sexist, dar și a imaginilor sexiste în mass-media și în publicitate;
  • Stabilirea Grupului de coordonare a egalității de gen în administrația publică centrală;
  • Extinderea responsabilităților autorităților publice locale cu privire la egalitatea de gen.

„Adoptarea acestei legi este un pas important pentru asigurarea egalității de gen în Moldova”, a declarat Ulziisuren Jamsran, reprezentanta de țară a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women). „Acest lucru a fost posibil datorită unei alianțe largi dintre deputați și deputate, organizațiile societății civile, reprezentanți ai guvernului, ai mass-media, care au acționat împreună. Acum este un moment critic pentru a ne uni forțele și a ne asigura că legea este pe deplin pusă în aplicare și că toate instituțiile responsabile, dar și cetățenii R. Moldova cunosc în totalitate prevederile acesteia”, a remarcat Ulziisuren Jamsran.

UN Women în Moldova a oferit sprijin tehnic la dezvoltarea pachetului legislativ, pentru ca acesta să fie în conformitate cu angajamentele internaționale ale R. Moldova privind egalitatea de gen. În cadrul programului comun dintre UN Women și PNUD Moldova, finanțat de Guvernul Suediei, s-a lucrat cu o rețea largă a societății civile, dar și cu parlamentari pentru a pleda pentru adoptarea pachetului. Organizațiile societății civile au inclus „avocații” de gen, reuniți sub Platforma „Egalitatea de gen”, și femeile deputate, sub umbrela Platformei Comune a Deputatelor din Parlamentul RM.

„Un viitor prosper pentru R. Moldova presupune implicarea activă atât a femeilor, cât și a bărbaților în procesul decizional, iar adoptarea acestei legi era necesară”, a menționat Alina Zotea, una dintre cele mai noi deputate în Parlament, dar și o susținătoare activă a Legii nr. 71. „Împreună cu societatea civilă, am impulsionat clasa politică să susțină acest proiect, iar pe această cale le mulțumesc pentru implicare și dedicație”, a adăugat deputata.

Un alt susținător al egalității de gen, dar și al Legii nr. 71, deputatul Tudor Deliu, a declarat că „acolo unde sunt femei în poziții de conducere, societatea noastră devine mai prosperă. Prin urmare, noi ar trebui să conștientizăm acest fapt și să nu subestimăm rolul femeilor în politică”, a menționat Deliu.

Fostă deputată în Legislativul anilor 1998-2001, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50, Ecaterina Mardarovici, a declarat că asigurarea egalității de gen reprezintă o precondiție pentru dezvoltarea durabilă a țării. „Femeile constituie mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova și trebuie să fie prezente în mod echitabil la toate nivelurile puterii. 60 la sută dintre absolvenții cu studii superioare din Moldova sunt femei. Prin urmare, e inadmisibil ca acest capital intelectual valoros să nu fie explorat pe deplină măsură, fapt care stagnează procesul de democratizare și de reformare a R. Moldova,” a precizat Mardarovici.

O altă prevedere a legii este că bărbații vor putea beneficia de un concediu paternal, cu o durată de 14 zile calendaristice. Iar pentru a beneficia de acest concediu, bărbații vor depune o cerere în primele 56 de zile de la nașterea copilului, însoțită de o copie a certificatului de naștere al noului-născut.

Pe perioada concediului dat, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală, care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă și este achitată din fondul de salarii al unității.

Totodată, documentul interzice publicitatea sexistă, care promovează stereotipuri de gen în mod ofensator, imagini violente și degradante ale femeilor și bărbaților și obligă instituțiile mass-media să utilizeze un limbaj corect și non-discriminatoriu. Legea reglementează respectarea obligațiilor de prevenire și excludere a cazurilor de hărțuire sexuală în relațiile de muncă de către angajatori.

Potrivit Legii, vor fi constituite grupuri coordonatoare în domeniul egalității de gen în cadrul subdiviziunilor cu competențe de elaborare, promovare și monitorizare a politicilor în sfera de activitate a autorităților publice centrale. Grupurile respective vor examina cazurile de discriminare din instituții și vor înainta conducătorilor propuneri de înlăturare a acestora.

În R. Moldova, reprezentarea femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor este, la moment, sub angajamentele internaționale. Femeile dețin 22 la sută din mandate în Parlament și 31 la sută din posturile guvernamentale. La nivel local, femeile dețin 20,6 la sută din posturile de primari, 18,55 la sută din locuri raionale și municipale ale Consiliului și 30 la sută din locurile consiliului local. Femeile rome și cu dizabilități sunt practic excluse din viața publică. Totuși, Legea nr. 71 nu prevede în mod clar ordinea candidaților, în funcție de gen. Și în timp ce stabilirea unei cote de gen are ca scop să asigure o reprezentare mai mare a femeilor în viața politică, acest obiectiv poate fi atins numai în cazul în care femeile nominalizate sunt plasate într-o poziție cu o șansă reală de alegere. Ceea ce ar însemna plasarea femeilor pe primele poziții în listele de partid, la fel ca și bărbații, și nu la coada listei, așa cum a fost în timpul scrutinelor precedente.

*Limbaj sexist - expresii sau adresări ce prezintă femeia și/ sau bărbatul în manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensând demnitatea acestora

Sursa: PNUD în Moldova